Prof. Dr. Bernur Açıkgöz

Görevi : Maliye Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • Mali Yönetim A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : bernur.acikgoz ikc.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ayşe Şahin İpek

Görevi : Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
  • Mali Yönetim A.B.D. - Öğretim Üyesi
  • Mali Yönetim A.B.D. - Mali Yönetim Ana Bilim Dalı Başkanı
E-posta : elifa.sahin.ipek ikc.edu.tr
Telefon : 3237

Doç. Dr. Alper Doğan

Görevi : Maliye Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Maliye Teorisi A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : alper.dogan ikc.edu.tr
Telefon : 3229

Doç. Dr. Ayşe Kaya

Görevi : Mali İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Mali İktisat A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ayse.kaya ikc.edu.tr
Telefon : 3227

Doç. Dr. Engin Hepaksaz

Görevi : Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Mali Hukuk A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : engin.hepaksaz ikc.edu.tr
Telefon : 3219

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utkuseven

Görevi : Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Bütçe ve Mali Planlama A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.utkuseven ikc.edu.tr
Telefon : 3228

Ars. Gör. Abdulcelil Gazioğlu

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : abdulcelil.gazioglu ikc.edu.tr

Ars. Gör. Ahmet Çömlekçioğlu

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : ahmet.comlekcioglu ikc.edu.tr
Telefon : 3291

Ars. Gör. Ali Fuat Uruş

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : alifuat.urus ikc.edu.tr
Telefon : 3283

Ars. Gör. Yaprak Karadağ

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : yaprak.karadag ikc.edu.tr
Telefon : 3281

Ars. Gör. Zeynep Demirci

Görevi : Araştırma Görevlisi
E-posta : zeynep.demirci ikc.edu.tr
Telefon : 3280

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Maliye ve Mali Yönetim Bölümü 2013 yılında kurulmuştur. Bölümün lisans programının temel amacı kamu ve özel sektörde görev alabilecek teoriye ve pratiğe yönelik bilgi ve deneyimleri olan öğrenciler yetiştirmektir. Maliye ve Mali Yönetim Bölümü üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde en kapsamlı ders programına sahip olan bölümlerden biridir. Bölüm ders programı yurt dışındaki üniversitelerin programlarıyla uyumlu şekilde düzenlenmiştir. Böylelikle bölüm öğrencileri Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde, öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında tamamlama imkânına sahiptirler. 

Bölümün ders programında temel maliye derslerinin yanı sıra, iktisat, işletme, hukuk, kamu mali yönetimi, siyaset bilimi ve temel bilgi teknolojileri alanında dersler yer almaktadır. Öte yandan, bölüm ders programında mezuniyete yaklaştıkça seçimlik derslerin sayısı artmaktadır. Böylelikle öğrencilere motivasyon ve başarıları düşünülerek, kendi ilgileri doğrultusunda ders seçimi imkânı verilmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl olup, mezun olan öğrencilere lisans diploması verilmektedir.

Mezunlar; Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında istihdam edilebilecektirler. Maliye ve Mali Yönetim Bölümü’nde beş anabilim dalı bulunmaktadır:

 

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Mali İktisat Anabilim Dalı

Mali Yönetim Anabilim Dalı

 

Bölümde hâlihazırda 1Profesör, 1 Doçent ve 4 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.


Başa Dön