Hakkımızda

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Maliye ve Mali Yönetim Bölümü 2013 yılında kurulmuştur. Bölümün lisans programının temel amacı kamu ve özel sektörde görev alabilecek teoriye ve pratiğe yönelik bilgi ve deneyimleri olan öğrenciler yetiştirmektir. Maliye ve Mali Yönetim Bölümü üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde en kapsamlı ders programına sahip olan bölümlerden biridir. Bölüm ders programı yurt dışındaki üniversitelerin programlarıyla uyumlu şekilde düzenlenmiştir. Böylelikle bölüm öğrencileri Avrupa Birliği eğitim programları çerçevesinde, öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında tamamlama imkânına sahiptirler. 

Bölümün ders programında temel maliye derslerinin yanı sıra, iktisat, işletme, hukuk, kamu mali yönetimi, siyaset bilimi ve temel bilgi teknolojileri alanında dersler yer almaktadır. Öte yandan, bölüm ders programında mezuniyete yaklaştıkça seçimlik derslerin sayısı artmaktadır. Böylelikle öğrencilere motivasyon ve başarıları düşünülerek, kendi ilgileri doğrultusunda ders seçimi imkânı verilmektedir.

Bölümün eğitim süresi 4 yıl olup, mezun olan öğrencilere lisans diploması verilmektedir.

Mezunlar; Maliye Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kalkınma Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları ile bankalarda ve özel sektörün değişik kuruluşlarında istihdam edilebilecektirler. Maliye ve Mali Yönetim Bölümü’nde beş anabilim dalı bulunmaktadır:

 

Maliye Teorisi Anabilim Dalı

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

Mali İktisat Anabilim Dalı

Mali Yönetim Anabilim Dalı

 

Bölümde hâlihazırda 1Profesör, 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.


Başa Dön